ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ И ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ

                   Настава је живи процес који се може сваког радног дана унапредити. Будите и Ви креативни, па нам откријте тајне успешног преношења знања.


                                                                                                                                                                     Новости из школе 
                                                                                                                                                                Час пројектне наставе
                                                                                                                                                         О такмичењу и осмом марту
                                                                                                                                                         Ликовна радионица, јуни 2019.
Powered by WebExpress