КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ШКОЛЕ

                                                                               Директорица школе  ( Данка Станковић )  и сарадници, телефон: 013 2891130, мејл: djurajaksicpavlis@yahoo.com
                                                Директор школе одобрава објаву понуђеног садржаја са сликама који мора да буде краћи и потписан од стране само једног лица.
                                                   Администратору је дато право да може да сређује и скраћује понуђени текст, а да то посебно не образлаже аутору текста.
                                                                                      Молимо да се придржавате Правила за школски сајт која су истакнута на почетној страни!

АДМИНИСТРАТОР САЈТА

 
                                          Хасан Хеља, професор политичких наука ( Aдминистратор - спољни сарадник сајта ), мејлови: hasan.helja@gmail.com, или: hale@sbb.rs

                       Администратор је овлашћен од стране Директора школе да уређује и ажурира сајт према утврђеним Правилима и да сарађује са власником сајта.
             Сарадници сајта (наставници и ученици) достављају чланке (слике) у електронској форми писане у ћириличном фонту величине 14 на први означени мејл                                                             Администратора. Други мејл искључиво служи за краће, или приватне поруке због ограничене величине поштанског сандучета.
Powered by WebExpress